BESTIL TILBUD - KLIK HEREnergimærkning er en lovpligtig rapport, som beskriver den energimæssige stand af jeres boligforening.

 

Energimærkning skal som udgangspunkt altid udføres af beskikkede energikonsulenter.

Hvad består energimærkningen af?

  1. Energimærkning omfatter to grundlæggende elementer:
  2. En vurdering af energiudgifterne for boligen
    Et forslag til muligheder for besparelser. Særligt delen med besparelser er interessant for jeres boligforening, idet denne del af en energimærkning giver anvisninger på, hvilke forbedringer som kan udføres i boligforeningen med henblik på at opnå en reduktion af energiudgifterne i form af lavere regninger for el, olie, gas, fjernvarme og vand. Samtidig er der i energimærkningen indeholdt et estimat for potentialet for besparelser.

Hvem udfører energimærkning?

Energimærkning skal som nævnt udføres af en godkendt energikonsulent, der er beskikket af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Energikonsulenten har et indgående kendskab til lovgivningen på energi- og boligområdet og samtidig stor erfaring i at identificere boligforbedringer, der kan medvirke til at skabe et bedre energiregnskab for jeres boligforening.
Det er lovpligtigt at få udarbejdet energimærkning for såvel nye som eksisterende boliger i forbindelse med salg eller overdragelse af en bolig. Energimærkningen er gyldig i en periode på fem år, men hvis der eksempelvis udføres ombygninger, tilbygninger og lignende i perioden, er det nødvendigt med en ny energimærkning.
I er velkomne til at kontakte os, hvis jeres boligforening ønsker flere oplysninger om energimærkninger.Top