BESTIL TILBUD - KLIK HEREn tilstandsrapport og energimærkning af private boliger er vigtige redskaber og dokumentation i forbindelse med bolighandler.

 

En tilstandsrapport og energimærkning siger samlet set noget om boligens tilstand med hensyn til synlige skader og mulige skader, samt hvilken energimæssig tilstand, boligen befinder sig i.

Med en tilstandsrapport og energimærkning på plads, hvoraf sidstnævnte i øvrigt er lovpligtig, er du som sælger bedre dækket i forhold til skader, som først opdages, efter at bolighandlen er gennemført.


Hvem udarbejder tilstandsrapport og energimærkning?

Tilstandsrapport og energimærkning skal udarbejdes af henholdsvis en byggesagkyndig og en autoriseret energikonsulent. Tilstandsrapporter bestilles af boligejeren, og det er mest almindeligt, at private bestiller et huseftersyn for ejerboliger som parcelhuse, villaer og sommerhuse, mens det er en noget dyrere affære at få udarbejdet en tilstandsrapport for ejerlejligheder, idet dette kræver, at der udarbejdes en rapport for hele boligejendommen.

Energimærkning er som nævnt lovpligtig for både nyopførte og eksisterende boligejendomme, og energimærkningen er gældende i fem år fra tidspunktet for udarbejdelsen.

Tilstandsrapport og energimærkning er sælgers ansvar

Det er sælgers ansvar at få udarbejdet henholdsvis tilstandsrapport og energimærkning forud for et boligsalg. Energimærkningen er som nævnt lovpligtig, mens tilstandsrapporten er frivillig for sælgeren – det er dog sådan, at købere normalt vil efterspørge tilstandsrapport og energimærkning. Samtidig skal du som sælger være opmærksom på, at det påhviler dig at sørge for at vise køberen tilstandsrapporten, da du ellers ikke er friholdt for ansvar selv efter en gennemført hushandel.Top